Logo Boele

24/7 available for technical support

Solution for optimal use of biodiesel in sprinkler pump sets.

07-04-2022

De Polisher zorgt voor een optimale werking en het minimaliseren van vervuiling in de sprinklerpompset. De primaire functie is het wegfilteren van verontreinigingen en ‘snot-achtige sludge’  dat groter is dan 10 um. 

Biodiesel is biobrandstof wat gemaakt wordt uit plantaardige olie en/of dierlijk vet. Dit type brandstof wordt als mengvorm met uit aardolie verkregen diesel toegepast. Echter neemt door de vermenging de kans op vervuiling in een sprinklerpompset met circa 0,1% toe. Als gevolg ontstaat er bacteriegroei, waarbij de brandstoffilters door ‘snot-achtige sludge’ dichtslibben. Ook wanneer er grote hoeveelheden brandstof buiten de pompkamer worden opgeslagen, kan dit nadelige effecten op de kwaliteit hebben. 

Schoonhouden en filteren van benzine met behulp van de polisher
Indien de onderhoudsvoorschriften voor het gebruik van biodiesel in een sprinklerpompset in acht worden genomen, ontstaan er geen directe bedreigingen. Daarnaast heeft Boele Fire Protection de polisher ontwikkeld. Dit product zorgt voor een optimale werking en het minimaliseren van vervuiling in de sprinklerpompset. De primaire functie is het wegfilteren van verontreinigingen en ‘snot-achtige sludge’  dat groter is dan 10 um. Dit heeft als doel dat de brandstof in de dag-, of voorraadtank wordt schoongehouden en gereinigd.

De polisher wordt naast of boven de (dag)tank geplaatst en zuigt door een zuigbuis, welke is geplaatst in de vrije sokaansluiting op de tank. Door het separeren van het water (met efficiency van 95% volgens ISO CD 16332), de brandstof en de vervuiling ontstaat er een optimale scheiding. Na de separatie wordt de brandstof opnieuw in de tank gepompt, zodat dit kan circuleren. Door de plaatsing boven het brandstofniveau is er geen antihevelklep noodzakelijk. Daarnaast is de polisher geautomatiseerd, maar moeten periodieke testen wel handmatig worden afgetapt.

Overige aanbevelingen over het gebruik van biodiesel in sprinklerpompsets
Naast onderhoudsvoorschriften en de inzet van de polisher zijn er nog een aantal aanbevelingen over het gebruik van biodiesel in een sprinklerpompset. Het kiezen van de juiste tank, de plaatsing van de voorraadtank, het verbruik van de dagtank, het vermogen van de dieselmotor en de geschiktheid van alternatieve brandstoffen zijn allemaal factoren die een bijdrage kunnen leveren om vervuiling van een sprinklerpompset tegen te gaan.

Meer nieuws

Different pump systems for the sprinkler installation

Boele Fire Protection specializes in the installation and maintenance of pump systems for sprinkler installations. These pump systems ensure that an adequate amount of water is pumped from the water reservoir to the sprinkler heads in case of a fire. This allows fire suppression to begin before the fire department arrives, potentially preventing significant damage. Various types of pump sets can be used for this system.

Solution for optimal use of biodiesel in sprinkler pump sets.

To ensure the functionality of a sprinkler pump, guidelines have been established that fuel must adhere to, and preventive maintenance is mandatory. However, there is often confusion in practice regarding the use of biodiesel in sprinkler pump sets. Boele Fire Protection has developed a product that cleans and purifies the day and storage tanks, allowing the biodiesel percentage to be reduced.

Bronpomp als sprinklerpomp

Bij toepassing van een bronpomp als sprinklerpomp is het op veel locaties in Nederland niet wenselijk om het bronwater voor functionele testen in het sprinklerleidingnet te laten, met het oog op mogelijke corrosie in het leidingnet. 

Boele Fire Protection supplies, maintains and replaces sprinkler pumps, sprinkler tanks and complete prefabricated water supplies for fire protection systems.

 24/7 technical support

Boele Fire Protection B.V.

Radonstraat 8
6718 WS Ede (NL)

Contact us!

Ontwerp en realisatie door