Technical support: +31 318 646 705

Pompkamer
Pump sets for the sprinkler system

Since every situation is unique, the requirements for fire protection systems vary. Therefore, Boele Fire Protection offers a wide range of pump options to meet the specific needs and requirements of various customers.

Bronpompen

Wanneer er geen ruimte is om een bedrijfslocatie van een reinwatertank te voorzien, kan een bronpomp worden ingezet. Deze langwerpige, smalle buisvormige pomp wordt tot wel honderden meters in de grond geplaatst en verpompt onder hoge druk het grondwater door de persleiding. Het belangrijkste kenmerk is dat de zuigopening van de pomp ervoor zorgt dat het water naar boven wordt gezogen, waardoor er blijvende druk ontstaat. In de afgelopen jaren hebben we voor verschillende sprinklerinstallateurs bronpompen onderhouden en vervangen. 

Jockeypomp als onderdeel van de sprinklerpompset

Bij de toepassing van een bronpomp als sprinklerpompset is het op sommige locaties niet wenselijk om bronwater voor functionele testen in het sprinklerleidingnet te laten circuleren, door de kans op corrosie. Een zware jockeypomp met spoelfunctie en gelimiteerde wateropslag zorgt ervoor dat functionele testen toch kunnen worden uitgevoerd met leidingwater. Naast zware jockeypompen leveren we ook reguliere jockeypompen die standaard meegeleverd worden bij onze sprinklerpompsets (EN12845-pompset). Deze kunnen we geheel naar wens samenstellen, tot een capaciteit van circa 5m3.

Onderwaterpompen

Wanneer er voldoende ruimte beschikbaar is voor een reinwatertank wordt er gebruik gemaakt van een onderwaterpomp. Deze pomp wordt horizontaal op de bodem van de reinwaterkelder/tank geplaatst, waaraan de persleidingen bevestigd worden. Aan de hand van de leidingen in de reinwaterkelder is het mogelijk om bij de VDS-goedgekeurde elektrisch of diesel aangedreven pomp te komen. Bij Boele Fire Protection leveren en monteren we deze pompen in o.a. distributiecentra en bedrijflocaties. 

End-suction pompset

Bij weinig watercapaciteit zorgt de end-suction eentrapspomp met FM-Approval ervoor dat het water vanuit een lager gelegen niveau opgezogen kan worden. Deze elektrisch of diesel aangedreven pompset is eenvoudig in te bouwen in een sprinklersysteem en wordt daarom veelal toegepast in ziekenhuizen, supermarkten en kantoorgebouwen. Het is een van de meest voorkomende pompset die door Boele kan worden gemonteerd. 

Multi Stage Multi Outlet pompen

In de hoogbouw, zoals ziekenhuizen en hotels is het voor nooddiensten niet altijd mogelijk om een brand vanaf de grond te blussen. De multiple-outlet meertrapspomp bestaat uit één pompset met meerdere persaansluitingen, waarbij de waaiers zorgen voor meer opvoerhoogte om een brand op een grotere afstand te doven. Dit zorgt voor kosten- en ruimtebesparing en minder belasting voor het gebouw. In verband met geluidseisen levert, installeert en onderhoud Boele Fire Protection met name de elektrisch aangedreven pompset. 

Splitcase pompen 

Voor periodieke controles of het verhelpen van technische storingen is het noodzakelijk dat een pompset goed bereikbaar is. Door de benadering van bovenaf biedt de splitcase pomp prestaties op het gebied van efficiëntie, onderhoud, kosten- en energiebesparing. Aan beide kanten van de waaier beschikt de pomp over een enkele, dubbele aanzuiging of twee enkele aanzuigwaaiers, zodat grote capaciteiten verpompt kunnen worden. Boele Fire Protection levert, installeert en onderhoud deze pompen met een capaciteit van 150 USgpm tot 5.000 USgpm.

Vertical turbine pompen (VTPs)

Voor ondergrondse bronnen en reservoirs die gelegen zijn beneden het grondniveau, kan een vertical turbine pomp ingezet worden die het water verpompt. Bij deze meertrapspomp is het hydraulische systeem ondergedompeld in het water, waardoor het aanzuigen op een efficiënte manier mogelijk is. Boele Fire Protection kan de elektrische aandrijving van de pomp zowel verticaal monteren als haaks met een horizontale elektrisch of diesel aangedreven motor. 

Vertical inline pompen (VIP)

Wanneer gebouwen over een kleine pompkamer en installaties beschikken en het water door het leidingsysteem onder druk moet worden gezet, biedt de vertical inline pompset uitkomst. Deze pompset heeft een verticaal georiënteerde as, waarbij de zuig- en persaansluitingen in lijn liggen met elkaar. Lichtgewicht, compact ontwerp en besparing van het vloeroppervlak zijn een aantal belangrijke voordelen. Boele levert en installeert deze elektrisch aangedreven pomp voor commerciële gebouwen, zoals kantoorgebouwen en winkelpanden. 

Overige benodigdheden voor in de pompkamer

Naast pompen voorzien we tevens in een breed scala aan benodigdheden voor elke pompkamer, zoals: jockeypompen om het systeem onder druk te houden, digitale flowmeters voor het meten van de capaciteit van de bluswatervoorziening, buitenmuurroosters voor ventilatie, overstortkleppen die openen bij druk in het systeem en pressostaat units voor het regulieren van de temperatuur. 

Pompsets ten behoeve van brandslanghaspelinstallaties

Bij Boele Fire Protection hebben we ruime ervaring met het bouwen van pompinstallaties ten behoeve van hogedruk en lagedruk brandslanghaspels. Toepassingsmogelijkheden die we geregeld hanteren zijn het aansluiten van de pomp op de drinkwaterleiding (met een bacteriologische scheidingsklep en opgebouwd op de pompskid) of het opslaan van de watervoorraad in een buffervat (zie afbeeldingen).. 

Bij Boele Fire Protection leveren, installeren en vervangen we diesel en elektrisch aangedreven  sprinklerpompen, in verschillende soorten en maten. 

Please contact us

Would you like to receive more information about our pump sets? Please contact us via info@bfp.nl or call us on the following number: 0318-646705.

Our solutions

Pump sets

water supply

Emergency power units

fire protection valves

Management & maintenance

Afbeelding1

Innovations

Boele Fire Protection supplies, maintains and replaces sprinkler pumps, sprinkler tanks and complete prefabricated water supplies for fire protection systems.

 24/7 technical support

Boele Fire Protection B.V.

Radonstraat 8
6718 WS Ede (NL)

Contact us!

Een item hoofd tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis.

Ontwerp en realisatie door