Technische storingen: 0318 - 64 67 05

Battery Power Supply (BPS)

Een belangrijk mondiaal thema is de versnelde reductie van broeikasgassen zoals CO2 om het klimaatprobleem op te lossen. Elektrificatie is een belangrijke sleutel tot deze reductie. Deze elektrificatie stelt ons elektriciteitsnet echter voor een uitdaging, want het elektriciteitsnet van Nederland is niet berekend op enerzijds zo’n grote intensivering van het gebruik door al die ‘nieuwe’ gebruikers en anderzijds de ongelijktijdigheid tussen opwekking en gebruik van zonne- en windenergie. Om deze reden zullen we aan gedecentraliseerde opslag van energie, niet ontkomen.

Bovendien betekent toepassing van/omschakeling naar zware elektromotoren ten behoeve van de sprinkler- of watermistpomp dat er een (aanvullende) dure elektrische infrastructuur gerealiseerd moet worden. Een relatief zware elektrische aansluiting/trafo en voedingskabel zullen noodzakelijk zijn. Deze maken de elektrische sprinkler- of watermistpomp in veel gevallen tot een relatief dure oplossing in vergelijking tot bijvoorbeeld een diesel gedreven pompset. Dit bezwaar wordt door de BPS weggenomen.

Wat is de Battery Power Supply (BPS)

Een BPS bestaat in grote lijnen uit een accupakket waarin de energie die benodigd is voor de periodieke test (en, indien noodzakelijk, direct daarna ook voor een calamiteit) is opgeslagen en een omvormer die van de opgeslagen gelijkspanning een bruikbare wisselspanning maakt.

Boele Fire Protection heeft naar deze oplossing uitgebreid research gedaan, samen met een inspectiebureau, een octrooi-onderzoeksbureau en een gerenommeerde partner op het gebied van brandveiligheid. Het resultaat is de BPS: een certificeerbare en geoctrooieerde voeding van sprinkler- en watermistpompen als uitbreiding op de waaier aan mogelijkheden om brandbeveiliging op een duurzame manier te realiseren.

De Battery Power Supply is een volledig certificeerbaar product. In samenwerking met de inspectie- instelling wordt er per project nadrukkelijk ingegaan op de specifieke situatie. Het certificaat zal dan ook per project specifiek bekeken en afgestemd worden op wet en regelgeving conform (NFPA 20 A.9.1.7). Met de BPS wordt het portfolio aan duurzame brandveiligheids-producten verder uitgebreid.

De werking van de BPS

Bij het wegvallen (en gedurende 8 uur wegblijven) van de laadspanning door uitval van het lichtnet, kortsluiting of geen ingangsvermogen door andere oorzaken (de zogenaamde ‘no load’-situatie) zullen de accu’s voorzien in de benodigde spanning. De accu’s, opgesteld in redundante pakketten, zijn erop berekend dat de BPS, indien de voeding door het lichtnet uit zou vallen of losgekoppeld zou worden:

  • Nog gedurende 8 uur standalone operationeel blijft,
  • Vervolgens daarna nog gedurende minimaal 60, 90 of 120 minuten op vol vermogen de sprinklerpomp kan voeden,
  • Waarbij rekening is gehouden met de te verwachten ‘aging’ (veroudering) van de accu’s in de loop der jaren.

De voordelen van de BPS

Met de BPS wordt de stroomopname beperkt tot de benodigde capaciteit voor het opladen van de accu’s en het voeden van de sprinkler- en watermist pompset. De volledige benodigde energie voor een test en een calamiteit wordt opgeslagen in een kast, wat de stroomaansluiting substantieel lichter maakt en dikke voedingskabels en trafo’s voor sprinkler- en watermist pompsets overbodig. Investeringen in een zware infrastructuur voor een elektrisch aangedreven pompset is hierdoor niet noodzakelijk. 

Onderhoud en instandhouding

De BPS wordt tweewekelijks, in samenwerking met de sprinklerpomp, uitvoerig getest. Tijdens deze testen wordt de performance van de accu’s door Boele Fire Protection geregistreerd, zodat een trendmeting mogelijk is. Naast het periodieke testen, wordt de BPS ook jaarlijks onderhouden. Dit doen we in dezelfde cyclus als van de sprinklerpompen. Naast onderhoud en inspecties houden we ook rekening met de levensduur van de accu’s en vervangen we deze eens in de 8-10 jaar. 

Referentieproject Churchill 
Inmiddels is de eerste BPS in opdracht bij Churchill Tower in Rijswijk. In eerste instantie zouden hier twee elektrische pompen, waarvan één gevoed door het lichtnet en één door een noodstroomaggregaat, worden geplaatst.

Het noodstroomaggregaat zou om deze redenen van geluid en emissie op aanzienlijke afstand van de pompruimte worden opgesteld. Boele Fire Protection heeft het voorstel gedaan om in plaats van het noodstroomaggregaat een Battery Power Supply toe te passen. Bekijk onderstaande video voor een impressie van dit mooie project!


De Battery Power Supply (BPS) is een duurzame brandveiligheids-oplossing die voldoet aan de energievraag en bijdraagt aan de reductie van C02-uitstoot.

Neem contact met ons op

Benieuwd naar de toepassingsmogelijkheden van de BPS? Graag helpen onze medewerkers met een passend advies, voor welke situatie dan ook. Neem vrijblijvend contact met ons op via de e-mail info@bfp.nl of bel ons via het volgende nummer 0318-646705.

Bekijk het dienstenoverzicht

Pompinstallaties

watervoorzieningen

noodstroom aggregraten

brandbeveiligingskleppen

beheer en onderhoud

Afbeelding1

Innovaties

Boele Fire Protection levert, onderhoud en vervangt sprinklerpompen, sprinklertanks en complete prefab watervoorzieningen voor brandveiligheidsinstallaties.

24/7 bereikbaar voor technische storingen

Boele Fire Protection B.V.

Radonstraat 8
6718 WS Ede

Neem contact met ons op

Ontwerp en realisatie door