Technische storingen: 0318 - 64 67 05

De C-inspectie

Een C-inspectie voor watertanks die aangesloten zijn op een sprinklerinstallatie omvat een grondige visuele inspectie van de tanks en de bijbehorende systemen om ervoor te zorgen dat deze in goede staat verkeren en voldoen aan de voorschriften en veiligheidsnormen. Deze inspectie is wettelijk verplicht zal eens in de 10 jaar plaats moeten vinden. Boele Fire Protection is specialist op het uitvoeren van de C-inspecties en ontzorgt klanten bij eventueel benodigde reparaties of corrigerende maatregelen.

Wat houdt de C-inspectie in?

Een C-inspectie is een uitgebreide inspectie waarbij alle onderdelen van de tank grondig worden geïnspecteerd. Hierbij worden de rapportages en eventueel genomen correctieve maatregelen van de eerdere A- en B-inspecties beoordeeld. Daarnaast zal de inspectie zich richten op de inspectiepunten zoals beschreven in Technisch Bulletin 67b. Enkele van de belangrijkste zaken tijdens deze controle zijn:

  • Visuele inspectie van de tanks - Dit omvat het controleren van de buitenkant van de tanks op scheuren, corrosie of andere tekenen van schade. Ook de binnenkant van de tanks wordt geïnspecteerd om te controleren op sedimentatie of corrosie die het functioneren van de tanks kan beïnvloeden.
  • Controle van de watertoevoer - De watertoevoer naar de tanks wordt gecontroleerd om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de voorschriften voor brandbestrijdingswatertoevoer.
  • Controle van leidingen en kleppen - De leidingen en kleppen van de sprinklerinstallatie worden gecontroleerd om te controleren of ze in goede staat verkeren en correct zijn geïnstalleerd. Hierbij wordt gekeken naar bijvoorbeeld corrosie, lekkages en andere defecten.
  • Documentatiecontrole - Tijdens de inspectie zal ook de documentatie worden gecontroleerd, zoals tekeningen en certificaten, om er zeker van te zijn dat de installatie in overeenstemming is met de voorschriften en veiligheidsnormen.
  • Reiniging en herstelwerkzaamheden. Hierbij wordt ook de coating/liner van de tank indien nodig hersteld of vervangen.

Voor het uitvoeren van de C-inspectie zal het waterreservoir volledig geleegd worden. Dit heeft vanzelfsprekend grote impact op de inbedrijfstelling van de sprinklerinstallatie en dus de bescherming van uw gebouw. Boele Fire Protection voorziet klanten van een tijdelijke watervoorziening zodat ook tijdens de werkzaamheden de brandveiligheid van uw gebouw gegarandeerd wordt.

De C-inspectie is de meest uitgebreide inspectie voor uw watertank waarbij deze compleet geleegd zal moeten worden.

Neem contact met ons op

Meer informatie ontvangen over onze brandveiligheidsproducten? Neem vrijblijvend contact met ons op via de e-mail info@bfp.nl of bel ons via het volgende nummer 0318-646705.

Bekijk het dienstenoverzicht

Pompinstallaties

watervoorzieningen

noodstroom aggregraten

brandbeveiligingskleppen

beheer en onderhoud

Afbeelding1

Innovaties

Boele Fire Protection levert, onderhoud en vervangt sprinklerpompen, sprinklertanks en complete prefab watervoorzieningen voor brandveiligheidsinstallaties.

24/7 bereikbaar voor technische storingen

Boele Fire Protection B.V.

Radonstraat 8
6718 WS Ede

Neem contact met ons op

Ontwerp en realisatie door