Technische storingen: 0318 - 64 67 05

SCIOS-inspecties

Als installatie-eigenaar bent u verantwoordelijk voor een goede, veilige en milieu verantwoorde werking van de installatie. Hierbij is het van overheidswege verplicht om de installatie periodiek SCIOS te laten keuren om aan te kunnen tonen dat de installatie voldoet aan de wettelijke verplichting volgens de regelgeving Wet Milieubeheer. Boele Fire Protection helpt installatie-eigenaren bij het behalen van dit certificaat.

Volgens welke scope moet ik mijn installatie laten inspecteren?

Binnen het SCIOS wordt er gewerkt middels verschillende deelregelingen. De dieselpompset voor uw sprinklerinstallatie moet gekeurd worden onder de deelregeling voor stookinstallaties. Binnen deze deelregeling wordt er een onderverdeling gemaakt in verschillende ‘scopes’ waar u vervolgens een certificaat voor kan halen. Voor de dieselpompset heeft u de volgende certificaten nodig:

  • SCIOS Scope 4: Verbrandingsmotoren en -turbines
  • SCIOS Scope 7c: Brandstofleidingen voor olie 

Met SCIOS-certificaat kunnen installatie-eigenaren aantonen dat hun pompinstallatie voldoet aan de wettelijke verplichtingen.

BFP 0C0A9743 HighRES
Waar bestaat de SCIOS inspectie uit?

Om het certificaat te behalen en te behouden is het belangrijk dat er regelmatig een inspectie plaatsvind. De SCIOS inspectie bestaat daardoor uit 2 componenten:

Eerste bijzondere inspectie (EBI)

Na een inbedrijfstelling van de van uw installatie moet binnen 6 weken de eerste bijzondere inspectie (EBI) uitgevoerd worden. Nadat er is gecontroleerd of de installatie aan het ontwerp en geldende eisen voldoet, worden de grenswaarden en inspectie-instructies vastgesteld. Wanneer deze procedure is uitgevoerd, wordt er een SCIOS-certificaat afgegeven.

Periodieke Inspectie (PI)

Gedurende de levensduur van de sprinklerinstallatie moet deze periodiek geïnspecteerd worden (PI) om de veiligheid en kwaliteit van de installatie te waarborgen. Tijdens deze inspectie worden veiligheidsvoorzieningen, eventuele aanpassingen en onderhoud uitgevoerd, zodat het SCIOS certificaat kan worden verlengd.

Is uw installatie SCIOS gecertificeerd?

Heeft u nog geen SCIOS-certificaat voor dieselpompset? Neem voor de mogelijkheden vrijblijvend contact met ons op via de e-mail info@bfp.nl of bel 0318-646705.

Bekijk het dienstenoverzicht

Pompinstallaties

watervoorzieningen

noodstroom aggregraten

brandbeveiligingskleppen

beheer en onderhoud

Afbeelding1

Innovaties

Boele Fire Protection levert, onderhoud en vervangt sprinklerpompen, sprinklertanks en complete prefab watervoorzieningen voor brandveiligheidsinstallaties.

24/7 bereikbaar voor technische storingen

Boele Fire Protection B.V.

Radonstraat 8
6718 WS Ede

Neem contact met ons op

Ontwerp en realisatie door